Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ruokakesko Oy / Ruokakeskon kuluttajapalvelu
Satamakatu 3
00016 Kesko
Y-tunnus: 0109862-8
ruokakesko.kuluttajapalvelu@kesko.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ruokakesko Oy / Sanna Andersson
Satamakatu 3
00016 Kesko
Y-tunnus: 0109862-8
ruokakesko.kuluttajapalvelu@kesko.fi
010 53 11

3. Rekisterin nimi

K-Market Remington arvonta

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Rekisteriin kerätään kaikista arvontaan osallistuneista etunimi, sukunimi sekä kotiosoite voittajien kontaktointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kyselylomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
 
Henkilötiedot:
- etunimi
- sukunimi

Yhteystiedot:
- kotiosoite

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään osallistujalta itseltään osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Ruokakeskon ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä. Kilpailurekisterin tietoja säilytetään siihen saakka kunnes kyselyyn liittyvän arvonnan palkinto on arvottu ja voitosta tiedotettu arvonnan kampanjan sääntöjen mukaan.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.