Säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Ruokakesko Oy
Satamakatu 3, 00160 Helsinki

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

Yhteistyökumppani
Spectrum Brands Finland Oy
Äyritie 12 A
01510 Vantaa


Myöhemmin ”yhteistyökumppani”

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Remington asiakaskilpailuun voi osallistua 3.11.- 31.12.2016 välisenä aikana sivuilla
www.k-market.fi/remington

Arvontaan osallistutaan valitsemalla mieluisin Remington tuote, joka sopii juuri sinun aamuusi parhaiten, ja täyttämällä yhteystiedot arvontalomakkeeseen.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18- vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus
Kaikki palkinnot arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 2.1.2017.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

4. Palkinto
Palkintoja on yhteensä 10 kpl ja ne koostuvat alla olevista palkinnoista:
•    1 x pääpalkinto: 1000 euron matkalahjakortti/CWT Kaleva Travel.
•    9 x palkinto: Remington kasvoharja-kauneudenhoitolaitepaketti, suositushinnoin 100 euroa/kpl.

5. Palkintoon liittyvät ehdot
Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle.
Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle 1.2.2016 mennessä, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero
Palkinnot tarjoaa Spectrum Brands Finland Oy, joka vastaa näistä palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Voittajan nimi voidaan kuitenkin julkaista Ruokakeskon ja/tai Spectrum Brands Finland Oy:n hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä Ruokakeskon ja/tai Spectrum Brands Finland Oy:n hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla.