Hyvä olo -kampanjan säännöt

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestäjä:

Lejos Oy, Finland
Keilaranta 10 E
02150 Espoo
Puh. +358 20 741 3800 (arkisin 8-16)
Kuluttajapalvelut asiakaspalaute@lejos.fi

Leader Foods Oy
Virkatie 8
01510 Vantaa
Puh. 09 8364 7310
info(at)leader.fi

Arvonnan toteuttaja:
Kesko Oyj, K Digital
PL1
00016 Kesko

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, luonnolliset henkilöt, jotka ovat yksityiseen kotitalouteen liitetyn K-Plussa-kortin haltijoita. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole K-Market Oy:n, Kesko Oyj:n ja K Digitalin henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Yrityskortilla ei voi osallistua. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on 8. - 28.1.2018 ajanjaksolla ostamalla kampanjaan kuuluvan tuotteen (Leader ja Lejos) ja oston rekisteröiminen K-Plussa-kortilla K-Market -ketjun myymälässä, pois lukien Neste K -asemat sekä Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevat K-Marketit.

Arvontaan osallistuu seuraavilla tuotteilla:

EAN-koodi        Tuotenimi
7350042710515    Vitamin Well Reload 0,5 l
7350042710911    Vitamin Well Hydrate 0,5 l
7350042712014    Vitamin Well Upgrade 0,5 L
6430051519673    Dream 45g Crispy milk choc prot bar
6430051518553    Protein dream golden bar 45g
6430051518577    Protein dream silver bar 45g
6430051518591    Protein dream white bar 45g

Mikäli asiakas ei salli ostojen tuotekohtaista rekisteröintiä, asiakas ei voi osallistua arvontaan.

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika on 8. - 28.1.2018 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta.

4. Osallistuminen
Osallistua voi ostamalla 8. – 28.1.2018 K-Marketin myymälöissä ostamalla yllä mainittuja kampanjatuotteita ja rekisteröimällä ostoksen K-Plussa-kortilla. Osallistuminen tapahtuu automaattisesti, kun rekisteröi ostoksensa K-Plussa-kortilla. 

5. Arvonta
Arvonnan voittaja saa palkinnoksi 2 500 € matkalahjakortin.
Matkalahjakortteja arvotaan 2 kpl.
Arvonnan arvo yhteensä 5 000€

Kukin kuitti, jossa maksamisen yhteydessä on rekisteröity K-Plussa-kortti ja ostettu yllä mainittuja kampanjatuotteita, toimii yhtenä arpana. Sama henkilö voi osallistua useamman kerran.

Kesko Oyj/ K Digital arpoo voittajat arvonnan järjestäjän Lejos Oy ja Leader Foods Oy:n lukuun ja ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti. Arvonta suoritetaan 15.2.2018. Kesko Oyj / K Digital pyytää voittajilta luvan henkilötietojen luovutukseen Lejos Oy:lle ja Leader Foods Oy:lle palkinnon luovutusta varten.

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen nimensä, kuvansa ja asuinpaikkakuntansa voidaan julkaista järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä.

Kesko Oyj / K Digital toimittaa voittajan nimen ja yhteystiedot Lejos Oy:lle ja Leader Foods Oy:lle. Lejos Oy ja Leader Foods Oy maksavat arpajaisverot. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen.  Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkinnon. Mikäli palkinnon voittaja on alle 18-vuotias, hänen osallistumisena hylätään ja arvotaan uusi voittaja.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta K-Plussa-asiakastiedostossa olevilla yhteystiedoilla 22.2.2018 mennessä, arvotaan uusi voittaja 26.2.2018.  Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 9.3.2018 mennessä, kyseisiä voittoja ei enää luovuteta ja uusia voittajia ei enää arvota.

6. Järjestäjän vastuu
Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Lejos Oy:n ja Leader Foods Oy:n, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyynti¬pisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen.

Lejos Oy, Leader Foods Oy ja Kesko Oyj / K Digital eivät vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

7. Henkilötietojen käsittely
Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.
Kesko Oyj noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet
Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Lejos Oy:n ja Leader Foods Oy:n kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia.  Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.