Kuvakisan säännöt

1. Järjestäjä 

Arvonnan toteuttaja:
K-Market Oy
PL1
00016 Kesko

2. Osallistumiskelpoisuus 

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole K-Market Oy:n henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

3. Osallistumisaika 

Osallistumisaika on 11.3. - 30.3.2018 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. 

4. Osallistuminen 

Osallistua voi julkaisemalla Instagramissa kekseliään kuvan omasta leipäluomuksesta. Kuvaan pitää lisätä tunnisteet #leipäluomus ja #kmarket . Osallistuminen tapahtuu automaattisesti, kun julkaisee kuvan käyttäen edellä mainittuja tunnisteita.

5. Arvonta
Arvotaan 
- 3 x 50 euron K-lahjakorttia

K-Market Oy arpoo voittajan ja ilmoittaa voittajalle voitosta henkilökohtaisesti. Palkintojen yhteenlaskettu arvo on 150 euroa. 

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen nimensä, kuvansa ja asuinpaikkakuntansa voidaan julkaista järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä.

Kesko Oyj / K-Market Oy toimittaa palkinnon ja maksaa arpajaisverot. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuun osoitteeseen. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkinnon. Mikäli palkinnon voittaja on alle 18-vuotias, hänen osallistumisena hylätään ja arvotaan uusi voittaja.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisen ajan kuluessa, arvotaan uusi voittaja. Järjestäjä voi myös jättää palkinnon arpomatta.

6. Järjestäjän vastuu 

K-Market ei vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

7. Henkilötietojen käsittely

Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. K-Market Oy ja Kesko Oyj noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet
Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Siirry takaisin kampanjan sivulle >>