Palvelun käyttöehdot

K-ruoka.fi verkkopalvelun käyttöehdot

K-ruoka.fi-verkkopalvelun yleiset käyttöehdot ja tietosuojalauseke 14.4.2014

Tätä sivustoa ylläpitää Ruokakesko Oy
Satamakatu 3
00016 Kesko
Y-tunnus 1636677-9
puh. 010 5311

Sivujen tavoite

K-ruoka.fi-verkkopalvelu tarjoaa reseptejä ja ajankohtaisia ruokasisältöjä ruoasta ja ruoanlaitosta kiinnostuneille. Samalla palvelu toimii arkistona, josta löytyy muun muassa Pirkka-lehdessä julkaistuja reseptejä ja artikkeleita sekä vinkkejä arkeen ja juhlaan.

Verkkopalvelussa Ruokakeskon ketjuilla ja näiden kaupoilla on omat sivunsa, joilla esitetään ajankohtaisia ruokasisältöjä sekä ketjujen ja kauppojen omaa sisältöä. Sivuilta voi myös lähettää palautetta ketjuja, kauppoja tai tuotteita koskien.

K-ruoka.fi-verkkopalvelu tarjoaa käyttäjille myös toiminnallisuuksia kuten ostoslistan lähetys sähköpostiin. Rekisteröitymällä käyttäjä saa käyttöönsä lisää arkea helpottavia työkaluja, esimerkiksi ostoslistan lähetys matkapuhelimeen ja jakaminen muiden samaan talouteen kuuluvien henkilöiden kanssa ja arjen työkalut helpottamaan ruoanlaiton suunnittelua.

Käyttöehdot

K-ruoka.fi-verkkopalvelun internet-sivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä K-ruoka.fi-verkkopalvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Kesko voi ajoittain tehdä muutoksia K-ruoka.fi-verkkopalvelun  käyttöehtoihin, suosittelemme, että tutustut näihin käyttöehtoihin säännöllisesti.

Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään K-ruoka.fi-verkkopalvelun käytöstä.

Joidenkin K-ruoka.fi-verkkopalveluun sisältyvien yksittäisten sivujen tai palvelujen käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi. Mikäli erilliset käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiin sivuihin ja/tai palveluun lähtökohtaisesti niiden omia erillisiä käyttöehtoja, joita nämä yleiset käyttöehdot täydentävät.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

K-ruoka.fi-verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

Ruokakesko/Kesko pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei tätä nimenomaisesti toisin mainita tai mahdollisteta verkkopalvelun sisäisillä toiminnallisuuksilla. K-ruoka.fi-verkkopalvelun internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

K-ruoka.fi-verkkopalvelun sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

K-ruoka.fi-verkkopalvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Kesko-konsernin yhtiöiden tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla, ilman Keskon tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta pl. aineistot ja painokelpoiset logot, joita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

K-ruoka.fi-verkkopalvelun, sen osien tai sillä olevien palvelujen taikka linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Keskon tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.

Vastuuvapaus

K-ruoka.fi-verkkopalvelun sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kesko ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kesko ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sivujen saatavuudesta. Kesko varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsyn verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.

Kesko ei vastaa K-ruoka.fi-verkkopalvelun sivujen ja siellä olevien tietojen käytön tai palvelun keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Keskon vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Kesko pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Yksityisyyden suoja

Kesko noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

K-ruoka.fi-palvelun internetsivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan esim:

 • Palautteen yhteydessä: Palautetta antaessa käyttäjä voi halutessaan antaa yhteystietonsa, jotta palautteeseen voidaan vastata.
 • Rekisteröitymisen yhteydessä: Rekisteröitymisen yhteydessä annetut tiedot eivät tallennu K-ruoka.fi-verkkopalveluun vaan ne viedään Plussa.com:n asiakasrekisteriin.
 • Ostoslista-toiminnallisuuden käytön yhteydessä: Ostolistan käyttö vaatii talouskohtaisen asiakasnumeron tallentamista, jotta listaa voidaan jakaa muiden samaan talouteen kuuluvien henkilöiden kanssa. Käyttäjää ei voida tunnistaa asiakasnumeron perusteella K-ruoka.fi-palvelussa

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään K-ruoka.fi-verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Keskolle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

Asiakkaiden julkaisema sisältö
Myönnät Ruokakesko Oy:lle ajallisesti rajoittamattoman, maksuttoman ja siirrettävissä olevan oikeuden käyttää, muokata ja julkaista markkinoinnissaan K-ruoka.fi-verkkopalvelussa julkaisemaasi sisältöä.

Tietoturva
Kesko on järjestänyt K-ruoka.fi-verkkopalvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkien asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Kesko ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Evästeet

Me ja yhteistyökumppanimme käytämme tällä verkkosivustolla, Kesko-konsernin muilla verkkosivustoilla sekä K-ryhmään kuuluvien kauppiaiden verkkosivuilla sekä näiden mobiilisovelluksissa erilaisia teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palvelusta. Voimme myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Mikäli annat itsestäsi tunnistamisen mahdollistavia tietoja verkkosivulla, tallennamme myös nämä tiedot muiden tietojen kanssa. Mobiilisovellus käsittelee myös tunnistettavissa olevia tietoja. Em. tietoja käytetään palvelun käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja: kts. rekisteriseloste.

Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla.

Sivujen testauksessa on käytetty seuraavia selaimia:

 • Windows: Internet Explorer 10-11, Chrome ja Firefox.
 • Mac OS X: Safari ja Chrome

Sivujen testauksessa on käytetty seuraavia laitteistoja:

 • iPhone 4S (Safari)
 • iPhone 5 (Safari)
 • Lumia 800 (Internet Explorer)
 • Lumia 920 (Internet Explorer)
 • Samsung Galaxy SIII (Android browser)
 • iPad 3 (iOS 7) (Safari)

Mikäli haluat saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä Javascript.

 
Copyright © Kesko Oyj 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.