Säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä:
Oy Hartwall Ab
Hiomotie 32
00380 Helsinki
Puh 020 717 111

Arvonnan toteuttaja:
Kesko Oyj, K Digital
PL1
00016 Kesko 

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, luonnolliset henkilöt, jotka ovat yksityiseen kotitalouteen liitetyn Plussa-kortin haltijoita. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole K-Market Oy:n, Kesko Oyj:n ja K Digitalin henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Yrityskortilla ei voi osallistua. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on 1.3.-4.4.2018 ajanjaksolla ostamalla kampanjaan kuuluvia tuotteita kampanjahintaan ja oston rekisteröiminen Plussa-kortilla K-Market -ketjun myymälässä, pois lukien Neste K -asemat sekä Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevat K-Marketit.

Arvontaan osallistuu seuraavilla tuotteilla:

EAN-koodi                                  Tuotenimi

6413605015555                         Pepsi Max 0,33l tlk 6-pack

Mikäli asiakas ei salli ostojen tuotekohtaista rekisteröintiä, asiakas ei voi osallistua arvontaan.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on 1.3.-4.4.2018 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta.

4. Osallistuminen

Osallistua voi ostamalla 1.3.-4.4.2018 K-Marketin myymälöissä ostamalla yllä mainittuja kampanjatuotteita kampanjahintaan ja rekisteröimällä ostoksen Plussa-kortilla. Osallistuminen tapahtuu automaattisesti, kun rekisteröi ostoksensa Plussa-kortilla. 

5. Arvonta

Arvotaan matka 2 hengelle Champion leaguen finaaliin, Kiova Ukraina 26.5. 2018. Palkinto sisältää lennot, liput finaaliin, majoitus ja matkat kotipaikkakunnalta lentokentälle.

Yhteensä 1 palkinto

Palkinnon arvo 5000 €

Kukin kuitti, jossa maksamisen yhteydessä on rekisteröity Plussa-kortti ja ostettu yllä mainittuja kampanjatuotteita, toimii yhtenä arpana. Sama henkilö voi osallistua useamman kerran.

Kesko Oyj/ K Digital arpoo voittajat arvonnan järjestäjän Hartwall Ltd:n lukuun ja ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti. Arvonta suoritetaan 10.4.2018. Kesko Oyj / K Digital pyytää voittajalta luvan henkilötietojen luovutukseen Hartwall Ltd:lle palkinnon luovutusta varten.

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen nimensä, kuvansa ja asuinpaikkakuntansa voidaan julkaista järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä.

Kesko Oyj / K Digital toimittaa voittajan nimen ja yhteystiedot Hartwall Ltd:lle. Hartwall Ltd maksavat arpajaisverot. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen.  Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkinnon. Mikäli palkinnon voittaja on alle 18-vuotias, hänen osallistumisena hylätään ja arvotaan uusi voittaja.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta Plussa-asiakastiedostossa olevilla yhteystiedoilla 16.4.2018 mennessä, arvotaan uusi voittaja 17.4.2018.  Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 27.4.2018 mennessä, kyseisiä voittoja ei enää luovuteta ja uusia voittajia ei enää arvota.

6. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Hartwall Ltd:n, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyynti­pisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen.

Hartwall Ltd ja Kesko Oyj / K Digital eivät vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

8. Henkilötietojen käsittely

Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Kesko Oyj noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Hartwall Ltd:n kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia.  Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.