Säännöt

1. Järjestäjä

Kilpailun toteuttaja:
K-Market Oy
PL1
00016 Kesko 

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, luonnolliset henkilöt- Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole K-Market Oy:n henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on oman vinkin, niksin, reseptin tai muun piknik-idean jakaminen K-Marketin verkkosivuilla 25.6.-5.8.2018 ajanjaksolla.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on 25.6.-5.8.2018 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta.

4. Osallistuminen

Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on oman vinkin, niksin, reseptin tai muun piknik-idean jakaminen K-Marketin verkkosivuilla 25.6.-5.8.2018

5. Kilpailun palkinnot

Palkinnot:

-        3 x 200 € K-lahjakortti sekä 3 x kierrätysmateriaaleista valmistettu räsymatto.

K-Market ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti. Voittajat valitaan 13.8. 

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen nimensä, kuvansa ja asuinpaikkakuntansa voidaan julkaista järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä.

K-Market maksaa kisasta aiheutuvat arpajaisverot. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuna aikana.  Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkinnon. Mikäli palkinnon voittaja on alle 18-vuotias, hänen osallistumisena hylätään ja valitaan uusi voittaja.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta annetuilla yhteystiedoilla 20.8. mennessä,valitaan uusi voittaja.  Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 31.8. mennessä, kyseisiä voittoja ei enää luovuteta ja uusia voittajia ei enää valita.

6. Järjestäjän vastuu

K-Market ei vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

K-Marketilla on lupa käyttää kaikkien osallistujien kilpailukysymykseen annettuja vastauksia mainonnassa omissa kanavissaan (mm. verkkosivut, Facebook ja tarjouslehti). Näiden yhteydessä ei kuitenkaan käytetä henkilötietoja. Vastausten käyttämisestä ei ilmoiteta erikseen eikä niistä saa korvausta. 

8. Henkilötietojen käsittely

Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. K-Market Oy ja Kesko Oyj noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman lupaa.

Nämä säännöt koskevat kaikkia osanottajia.  Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Näiden sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.