Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj / K-Ruokamediat
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki
Y-tunnus: 0109862-8
k-ruoka@kesko.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kesko Oyj / K-Ruokamediat
Pirjo Ritovuori
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki
Y-tunnus: 0109862-8
pirjo.ritovuori@kesko.fi
010 53 11

3. Rekisterin nimi

K-Marketin uutuustuote -kilpailu

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Rekisteriin kerätään kaikista kilpailuun osallistuneista henkilöistä nimi ja osoite  sekä puhelinnumero arvonnan tuloksen ilmoittamista varten. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kilpailu-/arvontalomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
 
Henkilötiedot:
- etunimi
- sukunimi

Yhteystiedot:
- osoite
- puhelinnumero

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain mukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Ruokakeskon ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä. Kilpailurekisterin tietoja säilytetään siihen saakka kunnes kilpailun palkinto on arvottu ja voitosta tiedotettu kampanjan sääntöjen mukaan. 

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

 

Takaisin kampanjasivulle >>