Uutuuksien kevät -säännöt 2018

1. Arvonnan järjestäjä

K-Market Oy
Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Kevään uutuus arvontaan voi osallistua 5.4.-2.5.2018 välisenä aikana sivuilla
www.k-market.fi/uutuuksienkevat

Arvontaan osallistutaan täyttämällä yhteystiedot arvontalomakkeeseen.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18- vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole K-Market Oy:n ja Kesko Oyj:n henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.


3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Kaikki palkinnot arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 7.5.2018. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

4. Palkinto

Arvonnan voittajat saavat palkinnoksi JBL Charge 3 kaiuttimen. Arvotaan 50 kpl JBL Charge 3 kaiuttimia. Palkintojen arvo 8950 € (á 179 €)

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle.Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle 11.6.2018 mennessä, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Palkinnot tarjoaa K-Market Oy, joka vastaa näistä palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Voittajan nimi voidaan kuitenkin julkaista K-Market Oy:n hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla.

Takaisin kampanjasivulle >>